بهترین دستگاه تولید برای فیلترهوا

از نظر کاری دستگاه  های نباید هیچ گونه اختلاف کارایی باهم داشته باشن صرفا فقط نوع طراحی دستگاه از نظر طراحی باهم متفاوت میباشد 
قطعات مصرف شده و نرم افزار دستگاه مهم میباشد که در روند کلی کار تاثییر بسیار دارد 
البرز ماشین پاسارگاد طراح و سازنده ی بروزترین دستگاه های تزریق و تولیدی برای خط تولید های فومی 

http://www.mehrfoam.com/
WWW.ALBORZMASHIN.COM
09905596514