#

ساخت انواع جک و میزهای CNC

ساخت انواع جک و میزهای CNC

ساخت انواع جک و میزهای CNC

ساخت انواع میز های سی ان سی

1.CNC تسمه ای

2.CNC دنده شونه ای به همراه موتور پله ای و سروو

3.CNC بارسکرو به همراه موتور سروو

ساخت انواع جک

1.جک های هیدرولیکی

2.جک های مکانیکی (پیش دستی صنعتی)